Phân tích ngữ pháp

Các bạn thân mến,

Năm nay trang nhà sẽ giới thiệu với các bạn những bài phân tích ngữ pháp, để chúng ta tập quen khi cần hiểu rõ một câu.

Những bài này phần lớn đều đã biết qua trong giờ Hán văn Ngữ Lục trên zoom. Nay trích đoạn để hiểu rõ thêm.

Phần phân tích sẽ nương vào quyển Tóm Lược Ngữ Pháp, sẽ tóm tắt khi gặp những chức năng ngữ pháp của câu. Trước nhất chúng ta cần nhận ra được từ loại, sau mới đến ngữ pháp.

Thí dụ một câu đơn giản thế này <索>宗要

công thám sách tông yếu

công từ loại là đại từ ngôi thứ ba làm chủ ngữ 

thámđộng từ// vị ngữ

sách: phó từ// bổ ngữ cho động từ

tông yếu: danh từ// tân ngữ →   Khi có hai hay nhiều từ kết hợp gọi là ngữ hay từ tổ (NPHV, tr.194) vậy “tông yếu” sẽ được hiểu như sau: (tông) yếu: danh từ “tông” làm định ngữ cho từ trung tâm “yếu”, khi dịch sẽ là, yếu chỉ của thiền tông.

“khi phó từ đứng sau động từ sẽ làm bổ ngữ”

Khi học, trước nhất tra tự điển để biết nghĩa và từ loại, trong câu mới minh định được chức năng ngữ pháp.

探 thám (động từ)  quan tâm; để ý đến, tìm tòi, truy xét, tra cứu

sách (phó từ) Hết, tận cùng.

 

Mong là các bạn sẽ dần hiểu rõ và thấy vui khi dịch bài.

 

 

 

Trang 5 trên 13« Trang đầu...34567...10...Trang cuối »