Lời giới thiệu (Dõi bước …)

huyen-trang
Người xưa vạn lý trường chinh để thâu tóm giang sơn, sự nghiệp, danh tiếng và thêm nghiệp khổ nghìn thu. Ngài Huyền Trang đơn thân độc mã băng qua gió cát mịt mù đi tìm nguồn suối Phật đà rót từ đỉnh Himalaya. Truyền thuyết dân gian gọi Ngài là “Tam tạng đi thỉnh kinh”.

Kinh là những lời chuyển tải sự sống chân thật, đi tìm kinh cũng là để thâm nhập tận cùng lẽ sống. Ngoài công phu đưa về cho Trung Hoa tạng giáo, mở thêm chân trời văn học, sử địa, xã hội… cho Tây Vực gần gũi Đường triều,Ngài đã giới thiệu hình ảnh Tăng nhân Trung Hoa uy nghi đức độ và hết sức thông tuệ cho những dân tộc vùng Trung Á. Chỉ có công phu thành khẩn và phuớc báu trọn vẹn như Ngài mới làm nên sự nghiệp nối liền hai nền văn hóa lớn của Á Đông, mà cho tới bây giờ chúng ta chỉ biết chiêm ngưỡng.

Tác phẩm “Dõi bước Huyền Trang” biên soạn lại những nẻo đường khuất tịch, những vùng đất xa xưa mà ngày nọ Ngài đã đi qua. Xin chỉ là một chút tâm thành nhỏ nhoi đặt dưới chân của Ngài.

Như Đức
(2007)

Trang 1 trên 3123