Q.1-VƯỢT SÓNG QUA ĐÔNG: La Phù Sơn

laphuson

Thiền Sư Sùng
(Đời thứ 8 sau Lục Tổ)
La Sơn, Quảng Châu
Văn Yển [VÂN MÔN] → La Sơn Sùng

Tăng hỏi: Thế nào là cảnh nước Đại Hán.
Sư bảo: Chó ngọc sủa trời chưa sáng, gà vàng gáy đầu canh năm.
*
Hỏi: Đơn Hà đến thăm cư sĩ, cô con gái (Linh Chiếu) khi không bưng rổ thì thế nào[1]?
Sư đáp: Cũng cần đến đây một chuyến.
*
Hỏi: Thế nào là cảnh La Sơn?
Sư đáp: Thác nước ngàn tầm. □

[1] Đan Hà đến thăm cư sĩ Bàng Uẩn, thấy con gái Bàng Uẩn là Linh Chiếu đang rửa rau, Sư hỏi: Cư sĩ có nhà chăng?
Linh Chiếu buông rổ rau xuống, đứng khoanh tay.
Sư lại hỏi: Cư sĩ có nhà chăng?
Linh Chiếu bèn bưng rổ rau lên đi thẳng.

Thiền Sư Hiển Như
(Đời thứ 18 sau Lục Tổ)
La Phù Sơn, Huệ Châu

Động Sơn Lương Giới [TÀO ĐỘNG] → Vân Cư Đạo Ưng → Đồng An Đạo Phi → Đồng An Quán Chí → Lương Sơn Duyên Quán → Đại Dương Cảnh Huyền → La Phù Hiển Như

Ban đầu Sư đến Đại Dương Cảnh Huyền.
Đại Dương hỏi: Ông người ở đâu?
Sư thưa: Ích Châu.
Đại Dương nói: Cách đây bao nhiêu dặm?
Sư thưa: Năm ngàn dặm.
Đại Dương nói: Ông đi như thế lại từng cất bước chăng?
Sư thưa: Chẳng từng cất bước.
Đại Dương nói: Ông biết bay trên không à!
Sư thưa: Chẳng biết bay trên không.
Đại Dương nói: Sao đến được trong đây?
Sư thưa: Từng bước không lầm phương, thông thân chẳng chỗ biện.
Đại Dương nói: Ông được siêu phương tam-muội chăng?
Sư thưa: Tâm thánh chẳng thể được, tam-muội há bày tên.
Đại Dương nói: Đúng thế! Đúng thế! Ông đã tin đây tức là bản thể toàn hiện, lý sự chẳng hai, khéo tự giữ gìn.
*
Sau Sư trụ trì, có vị tăng hỏi: Thế nào là cảnh La Phù?
Sư bảo: Đột ngột chiếm góc trời, nguy nga trấn bờ biển.
Thưa: Thế nào là người trong cảnh?
Sư bảo: Trên đỉnh mây trắng tan, dưới chân khói đen tỏa. □廣州羅山崇禪師,僧問:「如何是大漢國境?」師曰:「玉狗吠時天未曉,金雞啼處五更初。」問:「丹霞訪居士,女子不攜籃時如何?」師曰:「也要到這裡一轉。」問:「如何是羅山境?」師曰:「布水千尋。」        la sơn sùng


惠州羅浮山顯如禪師,初到大陽,陽問:「汝是甚處人?」曰:「益州。」陽曰:「此去幾里?」曰:「五千里。」陽曰:「你與麼來,還曾踏著麼?」曰:「不曾踏著。」陽曰:「汝解騰空那!」曰:「不解騰空。」陽曰:「爭得到這裡?」曰:「步步不迷方,通身無辨處。」陽曰:「汝得超方三昧邪?」曰:「聖心不可得,三昧豈彰名。」陽曰:「如是!如是!汝應信此即本體全彰,理事不二。善自護持。」住後,僧問:「如何是羅浮境?」師曰:「突兀侵天際,巍峨鎮海涯。」曰:「如何是境中人?」師曰:「頂上白雲散,足下黑煙生。」            la phù hiển như


< Trở về mục lục

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *