Theo bước truyền thừa

Lời ngỏ 
 
Huynh đệ chúng tôi cùng nhau soạn quyển “Theo Bước Truyền Thừa” nương theo các bản Truyền Đăng.
 
Chúng tôi chọn bản Ngũ Đăng Hội Nguyên (thời Nam Tống) làm bản gốc. Bản này do ngài Phổ Tế soạn, đã được tinh giản từ 5 bộ Truyền Đăng:
– Cảnh Đức Truyền Đăng Lục (1004) – Đạo Nguyên.
– Thiên Thánh Quảng Đăng Lục (1029) – Phò Mã Lý Tuần Húc (tập này kế thừa bản Cảnh Đức).
– Kiến Trung Tịnh Quốc Tục Đăng Lục (1101) – Phật Quốc Duy Bạch.
– Liên Đăng Hội yếu (1183) – Hối Công Ngộ Minh.
– Gia Thái Phổ Đăng Lục (1204) – Lôi Am Chánh Thọ.
 
Mỗi bộ Truyền Đăng có một nét riêng, nên những đặc điểm có thể bổ sung, chúng tôi cố gắng đối chiếu đưa vào. 
 
Ngoài ra chúng tôi ghi chú bên cạnh những đoạn Ngữ lục, đã được các ngài Tuyết Đậu, Nghĩa Thanh chọn làm công án cho các bản lục (Bích Nham Lục, Thung Dung Lục, Không Cốc Tập…) để tiện khi tham khảo.
 
bia gioithieu chon
Theo Bước Truyền thừa, được chia làm 12 tập, dựa theo phân bổ từng miền đất để tiện ghi chú địa danh chùa. Chúng tôi chọn các vị Tổ Sư biểu trưng làm đề tài chính cho mỗi tập sách.
 
Quyển 1 – “Vượt sóng qua Đông”, Sơ Tổ Bồ-đề Đạt-ma từ Thiên Trúc đem thiền qua Đông Độ. Miền đất Lãnh Nam với dòng Tào Khê, núi Vân Môn… Lục Tổ Huệ Huệ Năng và Tổ Vân Môn Văn Yển được đưa vào trước vì nằm trong miền đất này.
 
Quyển 2 – “Tuyết Hồng Thiếu Thất”, với hình ảnh Nhị tổ Huệ Khả cầu pháp nơi dãy Tung Sơn. Miền đất Hà Nam được nối tiếp các vị thiền sư Hà Trạch Thần Hội, Quốc sư Huệ Trung…
 
Quyển 3 – “Chí đạo vô nan”, xuất phát từ bài Tín Tâm Minh của Tam Tổ Tăng Xán, mạch nguồn từ núi Thiên Trụ. Miền đất Hoãn cùng các vị thiền sư Nam Tuyền Phổ Nguyện, Đầu Tử Nghĩa Thanh, Bạch Vân Thủ Đoan, Thanh Viễn Phật Nhãn…
 
Quyển 4 – “Thiền về phương Nam”, từ Tứ Tổ và Ngũ Tổ tại đất Hoàng Mai, thiền theo chân Lục Tổ Huệ Năng về nam. Vùng đất Hồ Bắc, Thiền sư nối tiếp truyền thừa như thiền sư Trí Môn Quang Tộ, Thiên Vương Đạo Ngộ…
 
Quyển 5 – “Xưa nay như thế”, bờ nam Trường Giang nơi Tổ Đạt Ma gặp Hòa thượng Thiên Tuế. Miền đất Giang Tô, phát xuất Dòng Ngưu Đầu Pháp Dung và núi Thanh Lương với tông Pháp Nhãn…
 
Quyển 6 – “Nhiễm ô chẳng được”, câu trả lời nổi tiếng từ thiền sư Hoài Nhượng bắt đầu dòng Nam Nhạc Hoài Nhượng nơi miền đất Hồ Nam này, và ngọn núi Đại Quy với thiền sư Linh Hựu khai sáng tông Quy Ngưỡng.
 
Quyển 7 – “Có giai cấp nào”, miền đất có núi Thanh Nguyên, thiền sư Hành Tư về khai phát, dòng thiền nơi miền đất Giang Tây với những danh sơn Bá Trượng, Hoàng Bá, Lô Sơn, Động Sơn, Ngưỡng Sơn, Tào Sơn và là đầu nguồn tông Tào Động.
 
Quyển 8 – “Kho báu nhà mình”, câu nói khẳng định của thiền sư Đại Châu Huệ Hải. Miền đất Triết Giang có Vĩnh Gia Huyền Giác với Chứng Đạo Ca, có núi Đại Mai với trái mai đã chín…
 
Quyển 9 – “Cây bá trước sân”, công án còn lưu lại hậu thế với thiền sư Triệu Châu. Miền đất Hà Bắc khởi đầu của tông Lâm Tế. Cùng với ngàn dặm đem đến trình mặt xưa, miền đất Sơn Tây với Sư Tử Tây Hà Thiện Chiêu…
 
Quyển 10 – “Nghe chim Yến hót” là bài pháp “Bàn sâu Phật pháp, khéo nói pháp yếu” của Huyền Sa Tông Nhất. Miền đất Phúc Kiến với các thiền sư Tuyết Phong Nghĩa Tồn, Tam Bình Nghĩa Trung…
 
Quyển 11 – “Quán trà bên đường”, quê hương thiền sư Khắc Cần Phật Quả – tác giả của đệ nhất thiền thư Bích Nham Lục. Miền đất Tứ Xuyên với Hương Lâm Trừng Viễn nối dòng Vân Môn, Đại Tùy Chân Như con cháu Mã Tổ…. cùng với miền đất Trường An ngày xưa, cũng là nơi có ngọn Thúy Nham, Chung Nam, Khuê Phong…với tác phẩm “Nguồn Thiền” của thiền sư Khuê Phong Tông Mật. 
 
Quyển 12 – “Ngàn sông ngàn trăng”, đâu hạn cuộc nơi miền đất nào!
Vì không sắp xếp theo thứ tự truyền thừa, nên mỗi vị thiền sư chúng tôi đều ghi dòng truyền thừa, để có thể nhận biết Thiền sư thuộc tông nào, và là đời thứ mấy sau Lục Tổ.
 
Từ Sơ Tổ đến Lục Tổ chưa chia các tông phái, về sau, đệ tử Lục Tổ có hai dòng chính là Nam Nhạc Hoài Nhượng và Thanh Nguyên Hành Tư, từ đó chia ra năm tông theo thứ tự thời gian:
– Tông QUY NGƯỠNG với Tổ Quy Sơn Linh Hựu (771-853) có mặt sớm nhất, chỉ sau Lục Tổ bốn đời.
– Tông Tào Động từ dòng Thanh Nguyên Hành Tư và Lâm Tế từ dòng Nam Nhạc Hoài Nhượng. Hai tông này cùng là đời thứ 5 sau Lục Tổ. 
– Tông Vân Môn đời thứ 7 sau Lục Tổ
– Tông Pháp Nhãn đời thứ 9 sau Lục Tổ.
Đến đời thứ 12 sau Lục Tổ thì tông Lâm Tế phân làm hai nhánh Hoàng Long Huệ Nam và Dương Kỳ Phương Hội.
 
Theo Bước Truyền Thừa, được duyên lành gặp gỡ người xưa, tập sách này huynh đệ chúng tôi soạn dịch với tâm nguyện như thế.

< Trở về mục lục

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *