Không Cốc Tập

KhongCocTap空谷集          KHÔNG CỐC TẬP

(bản dịch Việt: PC Giác)

Không Cốc Tập 6 quyển, còn gọi là:

Lâm Tuyền Lão Nhân Bình Xướng (林泉老人評唱) Hòa thượng Đầu Tử Nghĩa Thanh tụng cổ Không Cốc Tập (投子青和尚頌古空谷集).

Thời Tống, ngài Đầu Tử Nghĩa Thanh gom cơ duyên các thiền sư nhiều đời soạn thành 100 tắc (舉), mỗi tắc làm một bài tụng (頌).

Về sau ngài Đan Hà Tử Thuần thêm phần thị chúng (示眾) và trước ngữ (著語).

Đến đời Nguyên, ngài Lâm Tuyền Tùng Luân, lại làm lời bình xướng (評唱) gộp lại khắc bản in.

Không Cốc Tập cùng Thung Dung Lục, Bích Nham Lục đều là nói về các công án.

 


< Trở về mục lục

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *