Chỉ Nguyệt Lục

ChiNguyetLuc-bia

Chỉ Nguyệt Lục gồm 32 quyển, còn gọi Thủy Nguyệt Trai Chỉ Nguyệt lục (水月齋指月錄), do Cù Nhữ Tắc (瞿汝稷) soạn vào đời Minh, được xếp vào Tục Tạng kinh (卍續藏) (tập 143, trang 1), bản điện tử CBETA 卍續藏漢文電子佛典X83 No. 1578 《指月錄》.

Tập sách ký thuật từ bảy đức Phật thời quá khứ, Tổ sư Tây Thiên, Tổ sư Đông Độ đến ngài Đại Huệ Tông Cảo. Sách lược nói về cơ duyên và ngữ cú của 650 bậc tông sư trong nhà thiền.

Quyển 1-3: bảy vị Phật quá khứ đến 28 vị Tổ Ấn Độ.

Quyển 4: Các Tổ sư Đông Độ.

Quyển 5-30: Đời thứ nhất đến đời thứ 16 sau Huệ Năng.

Quyển 31, 32: ngữ lục của Thiền sư Đại Huệ Tông Cảo.

 

Đôi lời của ban chuyển ngữ:

Chúng tôi không dịch toàn bộ, mà chỉ chọn dịch những mẩu chuyện được các bậc thầy bàn về ngữ lục người xưa, để chỉ dạy cho đệ tử trong nhà.

Ban đầu đọc bản Hán rất khó hiểu, nhưng dần dà thâm cảm tâm lão bà của các ngài, hết lòng chỉ cho mọi người nhận được sự chân thật an ổn nơi chính mình.

Các bản ngữ lục thường khó dịch ở ý tứ khó nắm bắt, chưa kể thành ngữ điển tích và phương ngôn. Nhưng với sự cùng nhau học hỏi, chúng tôi trích ra vài đoạn, mời các bạn xem.

Có những chú thích bằng tiếng Hán, chúng tôi chưa dịch hết, nếu các bạn có dịch, xin gởi đến bổ sung.


< Trở về mục lục

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *